Haberbizde.Net

Güncel Haber Son Dakika Haberler

Yeni KHK ile Toplu Taşımada Grev ve Lokavt Yasaklandı

Yeni KHK ile Toplu Taşımada Grev ve Lokavt Yasaklandı 1

Hükümetin OHAL kapsamında yayımladığı yeni Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) grev ve lokavt yasaklarının kapsamı genişletildi. Buna göre, genel sağlık ve milli güvenliği bozucu nitelikteki grev ve lokavtların yanı sıra bundan böyle büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte olan grev ve lokavtlar da Bakanlar Kurulu Kararıyla 60 gün süreyle yasaklanabilecek.

GEMİCİLERE AVANTAJ

En son toplu taşıma grevi İzmir’de yaşanmış, ancak varılan anlaşma sonucu grev sona ermişti. KHK ile toplu taşımanın yanı sıra yasak kapsamına bankacılık faaliyetlerine yönelik grev ve lokavtlar da girdi.

KHK ile ayrıca gemicilere yeni avantajlar getirildi. Buna göre, Hazine’nin özel mülkiyetindeki veya devlete ait taşınmazlar üzerinde tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımı yapmak üzere adlarına kullanma izni verilen yatırımcılar talepte bulunmaları halinde, kullanma izni bedeli ödemeksizin, toplam hasılattan yıllık binde 1 pay ödemek şartıyla 49 yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni alabilecekler. Üstelik, bu yatırımcılardan 18 Nisan 2013 yılından bugüne kadar alınmış olan kiralar da hasılat payından düşülecek. KHK’lardaki bir başka maddeyle de terörle bağı olan kişi ve şirketlerin kamu ihalelerine katılıp iş almaları
yasaklandı. Buna göre, terör örgütleriyle bağı ya da irtibatı olduğu istihbarat birimlerince bildirilen kişi veya şirketler, kamu ihalelerinden çıkarılacak ve teminatları da iade edilmeyecek.

TMSF MALINA HACİZ YASAK

KHK ile yapılan bir diğer düzenlemeyle de TMSF’ye devredilen şirketlerin mallarına üçüncü şahısların haciz koymaları engellendi. KHK’ya göre, TMSF’ye geçen şirketlere ait menkul, gayrimenkul ve her türlü hak ve alacaklar ile üçüncü kişiler nezdindekiler de dahil nakit varlıklarının imtiyazlı alacaklılar dahil üçüncü kişiler tarafından haczi, muhafaza altına alınması ve satışı talep edilemeyecek, maliklerinin iflasına karar verilemeyecek.

MÜLKE EL KONULACAK

KHK ile ayrıca İşsizlik Sigortası prim borçlarını ödemeyen kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu bankaları ile çok zor duruma düştüğü müfettiş raporlarıyla belirlenen özel şirketlerin gayrimenkullerine el konabilecek. Bu kuruluşların gayrimenkulleri arasında uygun görülenler, oluşturulacak bir komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak, gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin satın alınabilecek. Bu değer karşılığı kadar borç da kayıtlardan silinecek. Bu taşınmazlardan kamu hizmeti için gerekenler ya da genel hükümlere göre değerlendirilebilecek olanlar Hazine’ye devredilebilecek.

GÜNÜBİRLİK EVLERE DE CEZA

KHK ile günübirlik olarak kiraya verilen evlerle ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre OHAL kapsamında, günübirlik kiralanan evlerde de kimlik bildirimi zorunlu hale getirildi. Bu evleri kiralayanlardan, genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara 10 bin lira, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin lira idari para cezası verilecek.