Twitter’da kamu spotu yayınlanacak

Twitter’da kamu spotu yayınlanacak

Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürütülecek proje kapsamında üretilecek sloganlar, ünlü Twitter kullanıcıları tarafından paylaşılacak. Böylece Twitter’da bir nevi kamu spotu yayınlanacak.

Sosyal medya sitelerine banner reklamları verilecek. Maliye Bakanlığı, daha önce de Cem Yılmaz’la çalışmış, 2012 yılında vatandaşları, Cem Yılmaz videosu aracılığıyla vergi ödemeye çağırmıştı. Kayıtdışıyla mücadele konusunda atağa kalkan Maliye Bakanlığı, 2002’de yüzde 32.4 olan kayıtdışı oranını yüzde 27.8’e kadar düşürdü. Kayıtdışı istihdam da yüzde 52.1’den yüzde 32.5’e kadar geriledi. Avrupa ülkeleri içinde sadece Bulgaristan ve Romanya’nın önünde olan Türkiye, bu projeyle yüzde 18.3’lük Avrupa ortalamasını tutturmayı hedefliyor.

PSİKOLOGLARLA ÇALIŞILACAK

Projeyle kayıtdışı ekonominin boyutu ölçülecek. Kayıtdışılığın en fazla olduğu sektörler tespit edilecek. Bu kapsamda, tüm paydaşların katılacağı çalıştaylar yapılacak. Bu çalıştaylarda Türkiye’de kayıt dışılığın neden fazla olduğu, psikolojik ve sosyolojik yönleriyle ele alınacak. Anketlerle, toplumun kayıtdışı algısı ölçülecek. “Kayıtdışı” denince vatandaşın zihninde neyin uyandığı sorulacak. Çalışanlara da stres yönetimi ve mükellef ilişkileri konusunda eğitimler verilecek.

Bir cevap yazın