Haberbizde.Net

Güncel Haber Son Dakika Haberler

Türkiye’de reklam pazarı istenilen seviyede değil

Türkiye’de reklam pazarı istenilen seviyede değil 1

Türkiye’de TV izlemeyi bir eğlence aracı olarak gören 68 milyon insan yaşıyor ve ülkemizdeki reklam pastasında en büyük dilimi yüzde 51’lik oranla TV kanalları alıyor. Aslında önceki yıla göre ülkemizde yüzde 11 oranında büyüme gösteren reklam sektörü, dünyayı hala geriden takip ediyor. Ve bu oran, dünyada en çok TV izleyen ülkelerin başında gelen Türkiye için düşük bir rakam olarak değerlendiriliyor.

TV reklamlarının her dönemde olduğu gibi yüzde 51 oranla pastadaki en güçlü mecra olarak karşımıza çıktığını belirtenUnion İstanbul Ajans Başkanı Mehmet Erkmen, ”TV’nin uzun yıllar tüm bütçedeki büyük payını koruyacağına inanıyorum. Gerek Türk toplumunun mecra tüketim alışkanlıklarına baktığımızda gerekse güven endeksine baktığımızda hala TV’nin güven sıralamasında en üstlerde olduğunu görüyoruz. Son 5 yıldaki mecra kullanımlarındaki değişime baktığımızda tek yükselen mecranın da dijital olduğu görülse de TV de bütçedeki büyük payını korumaya devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda da korumaya devam edecek gibi görünüyor” dedi.

“Markalar reklamın gücüne daha çok inanmalı”

Reklamların bir markanın, ürün ve hizmetlerinin tercih edilmesi noktasında hala en önemli itici güç olduğunu aktaran Mehmet Erkmen, “Reklam toplum içerisinde, üretilen mal ve hizmete yönelik bir ihtiyacın olmaması halinde bile, ihtiyacı yaratmakta ve tüketicilerin zihinlerinde, satın almaya ve kullanmaya yönelik eğilimleri oluşturmakta. Reklam, ürün ve hizmet özelliklerini, tüketicilerin beğenileri ve istekleri doğrultusunda hazırlayıp onlara sunmaktadır.Reklam, marka ile tüketici arasındaki iletişimi sağlayarak, her iki tarafın beklentilerine ve özlemlerine ulaşmalarını sağlamakta, aradaki diyaloğu yönlendirmektedir. Türkiye gibi büyük bir gücün daha fazla reklam yatırımı olmalı ve firmalar reklamın gücüne daha çok inanmalı.”