Posted By HaberBizde Posted On

Türkiye Taşkömürü Kurumu kazancıyla maaş bile ödeyemiyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 20 yıldır faaliyetlerine milyarca lira zararı göze alarak devam ettiği ortaya çıktı. Verilere göre yıldan yıla katlanan zararın yanı sıra satışlardan elde edilen gelir, çalışan giderlerinin ancak dörtte birini karşılıyor.

TTK’nın 2020’de satış gelirlerinin 356 milyon lira olduğuna dikkat çekilerek, “Söz konusu satış rakamı ile TTK’nın 1,4 milyar TL tutarındaki istihdam giderinin dörtte biri ancak karşılanmaktadır” denildi.

Raporda TTK ile ilgili şu veriler yer aldı:

9 BİNDEN FAZLA ÇALIŞAN: TTK, daha önce TKİ bünyesinde yer alan Ereğli, Kozlu, Karadon, Armutçuk, Üzülmez ve Amasra Kömür İşletmelerinin bir araya getirilmesiyle 1984 yılında kuruldu. 2020 sonu itibariyle TTK’da 9 bin 151 kişi çalışıyor.

BÜYÜK BÖLÜMÜ İTHAL: Türkiye’de 2020 yılında, 39,2 milyon ton olarak gerçekleşen taşkömürü tüketiminin yüzde 2,7’si TTK ve özel sektör tarafından karşılanmakta, geri kalan yüzde 97,3’lük kısım ise ithal ediliyor.

ÜRETİM SINIRLI: 2020 yılı sonu itibarıyla, TTK’nın tüvenan kömür üretimi 1,2 milyon ton ve satılabilir kömür üretimi 700 bin ton olarak gerçekleşti. Türkiye’de 2020 yılında satışı yapılan 8,6 milyon ton taşkömürünün 4,8 milyon tonu enerji sektöründe, 2,9 milyon tonu demir-çelik sektöründe 0,9 milyon tonu ise muhtelif teshinde kullanıldı. 2020 yılında, TTK tarafından piyasaya satılan 700 bin ton kömürün yüzde 48,6’sı termik santrallerde, yüzde 17,3’ü ısınmada ve yüzde 34,1’i sanayide kullanıldı.

30 BİN TON BEDAVA KÖMÜR: TTK tarafından 2020 yılında 1949 sayılı Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak 30 bin ton kömür dağıtıldı.