Haberbizde.Net

Güncel Haber Son Dakika Haberler

Tarih Vakfı belgeselciler ve tarihçileri gösterimlerde buluşturuyor

Tarih Vakfı belgeselciler ve tarihçileri gösterimlerde buluşturuyor 1

25. yıl etkinlikleri kapsamında Nisan ayından bu yana belgesel film gösterimleri ve tartışmalara ev sahipliği yapan Tarih Vakfı, bu akşam da 85 yıl önce Van’daki Zilan bölgesinde katliama uğrayan Kürtlerin hafızasının izini süren Zilan ile Gökçeada olarak bilinen İmroz’da yaşayan insanların hikayelerini anlatan İmroz adlı filmlerin gösterimini yapacak.

Zilan’da, Rizeli iki genç 1930’daki katliamdan sağ kurtularak Batı illerine sürgün edilen ailelerin hafızalarını kayda alıyor ve sürgünün üzerlerindeki etkilerini ortaya koymaya çalışıyor. İmroz’da ise, Türkiye’de Rumlara yakından bakarak hem iktidarın toplumu yaralayan acımasızlığının, hem de her türlü kimliğin ötesine geçen güçlü bir aidiyet duygusunun izleri takip ediliyor. Belgeseller, Anadolu Kültür ve Diyarbakır Sanat Merkezi tarafından koordine edilen Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK projesi kapsamında çekildi. Filmlerin gösterimlerinin ardından da belgeselin konu aldığı tarihi bağlam ve olgular üzerine çalışan Ayşe Ozil, belgeseli tarihçi gözüyle yorumlayacak.

Zîlan

Derya Gümüş ve Özgür Hiçyılmaz çektiği Şubat 2016 tarihli kısa metrajlı video Zilan’da, 1930’da Van’ın Erciş ilçesinin Zilan bölgesindeki Kürtlere yönelik yapılan katliamdan sağ kurtulan ve Batı illerine sürgün edilenler konu ediliyor. Katliamdan 85 yıl sonra biri Vanlı diğeri Rizeli iki genç, sürülen ailelerin katliama dair hafızalarını kayda almak ve sürgünün onlar üzerindeki etkisini görmek için Batı Anadolu’daki bu şehirlerden birini ziyaret ediyor. Bütünüyle kaybedilmiş bir geçmiş, nesiller arası aktarımın olamadığı, kabullenmek üzerine kurulu bir bugünle birleşiyor Zîlan’da. Film, kulak verdiği insanlar ve kaydettiği mekânlara hem yakın hem mesafeli durmaya çalışırken, hatırlayamamanın ve konuşamamanın şiirsel bir ifadesi haline geliyor.

İmroz

Murat Yüksel, Onur Tekin ve Zehra Güzel’in imzasını taşıyan Şubat 2016 tarihli kısa metrajlı videoda, bugün Gökçeada olarak bilinen coğrafyada yaşayan insanların hikâyelerinin paylaşılması amaçlanıyor. Film, Türkiye’de Rumlara yakından bakarak hem iktidarın toplumu yaralayan acımasızlığının, hem de her türlü kimliğin ötesine geçen güçlü bir aidiyet duygusunun izlerini takip ediyor. Aynı zamanda “cezaevi” olmanın reva görüldüğü bir adanın da hikâyesi olan İmroz, adadaki mekânların görüntüsüyle, yaşanan kayıplara rağmen birbirine tutunan insanların tanıklıklarını röportajlar aracılığıyla bir araya getiriyor. Toplumsal ve kişisel hafızanın ancak bu insanların hatırladıkları ve anlattıklarıyla, mekânda halen görülebilen izlerden ibaret olduğu notunu düşerek…

8 Haziran 2016’da Tarih Vakfı Eminönü binasında ücretsiz olarak yapılacak gösterime tarihçi Ayşe Ozil de tartışmacı olarak katılacak.

Tarih Vakfı bu gösterim-tartışma dizisi kapsamında belgeselci/yönetmenlerle tarihçileri buluşturuyor ve tarih ile sinema dili arasındaki ilişkiyi ele almayı amaçlıyor. Nisan ayından bu yana süren gösterimlerin ardından belgeselin konu edindiği bağlam ya da olgular üzerine çalışan bir tarihçi, “tarihçinin bakış açısından” tartışıyor ve yorumluyor. Bu doğrultuda, “tarihçi ile belgeselci, toplumsal belleğe nasıl yaklaşır ve toplumsal olguları nasıl ele alır, analiz eder, dile getirir, görünür kılar”, “belgeselin dili tarihçinin olayları mümkün olduğunca eksiksiz yansıtma çabasını taşımak durumunda mıdır” gibi sorulara da yanıt aranıyor.

Belgesel sinemacılarla tarihçileri bu amaçla aynı çatı altında biraraya getiren Tarih Vakfı, gösterimini yapacağı belgeselleri ise, Türkiye’deki farklı din, dil veya kültürlerin taşıyıcısı olan toplulukları konu alanlar arasından seçiyor ve “farklı Türkiyelilik hallerini” yansıtmaya çalışıyor.

Tarih: 8 Haziran 2016, Çarşamba
Saat: 18:00
Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)