Haberbizde.Net

Güncel Haber Son Dakika Haberler

Konutta uygulanan vergi diliminde değişim olmayacak

Konutta uygulanan vergi diliminde değişim olmayacak 1

Maliye Bakanı Naci Ağbal konutta uygulanan vergi dilimleriyle ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun yazılı soru önergesine cevap verdi. Sezgin Tanrukulu “büyükşehir belediyesi sınırları içindeki konutların vergilendirilmesine ilişkin” yazılı soru önergesi vermişti. Bu önergeye cevap veren Maliye Bakanı Naci Ağbal ; herhangi bir düzenlemenin olmadığını açıkladı.

Katma Değer Vergisi oranının yüzde 10 olduğunu dile getiren Ağbal, bu oranı dört katına kadar artırmaya, yüzde l’e kadar indirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılındığını belirten Ağbal açıklamalarında şunları söyledi;

“Bu yetki çerçevesinde katma değer vergisi oranlarını belirleyen 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (I) sayılı listenin 11’inci sırası gereğince, katma değer vergisi oranı net alanı 150 m2 ye kadar olan konut teslimlerinde yüzde 1; net alanı 150 m2’nin üzerindeki konut teslimlerinde ise bu Kararnamenin l/(l)-a maddesi uyarınca yüzde 18’dir. Aynı Kararnameye 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla eklenen 6’ncı maddeye göre, net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlardan; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; 500 Türk Lirası ile 1000 Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 1000 Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde ise yüzde 18 oranında vergi uygulanmaktadır. 500 Türk Lirasına kadar olan konut teslimlerinde ise 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği katma değer vergisi oram yüzde 1’dir. Buna göre büyükşehirlerde net alanı 150 m2 nin altında kalan konutların tesliminde; inşaatta kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi ile arsasının metrekare birim değerine bağlı olarak katma değer vergisi oranı yüzde 1, yüzde 8 veya yüzde 18 olarak uygulanmaktadır. Öte yandan, konut teslimlerine ilişkin katma değer vergisi oranının farklılaştırılması, Anayasanın 73’üncü maddesinde yer alan ödeme gücüne göre vergi alınması ilkesinin bir gereği olup, bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan kanun ve kararnameler ile getirilen bu uygulamanın Anayasa’ya aykırılık teşkil eden bir yönünün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca, metrekare büyüklüğüne bakılmaksızın tüm konut teslimlerinde katma değer vergisi oranının yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Bakanlığımızca yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır.”