Haberbizde.Net

Güncel Haber Son Dakika Haberler

Kıdem tazminatında işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı

Kıdem tazminatında işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı 1

TİSK, ekonomi yönetiminin çalışma hayatına yönelik regülasyonlardan ziyade kaynak sorununun çözümü olarak çalışma hayatına ilişkin düzenlemelere yöneldiğini vurguladı. TİSK, özellikle kıdem tazminatında işletmelerin maliyetini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmasını önerdi.

TİSK, ülkemizin büyüme oranının gelişmiş ülkelere kıyasla iyi olmakla birlikte, potansiyel büyüme oranı olarak görülen yüzde 5’in 2012’den beri yakalanamadığını kaydetti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından hazırlanan Mayıs ayı Ekonomi Bülteni’nde, ekonomi yönetiminin kaynak arayışı içerisinde olduğuna dikkat çekildi. Ekonomi Bülteni’nde, otomatik bireysel emeklilik yaklaşımı ve kıdem tazminatında yeni bir sistem oluşturma isteğinin deçalışma hayatına yönelik regülasyonlardan ziyade kaynak sorununu çözmek amacı taşıdığı ifade edildi. TİSK Bülteni’nde, “İç tasarrufları artırmak herkesin iştirak ettiği bir amaç olmakla birlikte, özellikle kıdem tazminatında işletmelerin maliyetlerini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılması gerekiyor” uyarısı yapıldı.

Türkiye’de kritik fiyat değişkenleri olan faiz oranı ve döviz kurundaki kırılganlıkların devam ettiğini vurgulayan TİSK, “Cari açığın gerilemesine rağmen, ihracattaki azalış bu düşüşü gölgeliyor. İhracat 2015 Ocak ayından bu yana sadece üç ay artış gösterdi, on üç ay ise azaldı. Cari açığın finansmanı net hata noksan olgusuna dayalı. Yılın ilk dört ayı sonunda merkezi yönetim bütçe dengesi yapısal reformlar uygulanmak suretiyle değil, TCMB’nin kâr transferi ile sağlandı” yorumunda bulundu.

Türkiye potansiyel büyüme oranını yakalayamıyor

Büyümedeki yavaşlama ve küçülmenin şu anda dünya ekonomisinin en büyük problemi olduğu kaydedilen TİSKEkonomi Bülteni’nde, likidite tuzağına çekilen ekonomilerin “sürekli durgunluk” trendi izlediğibelirtildi. TİSK Ekonomi Bülteni’ndeÜlkemizin büyüme oranının gelişmiş ülkelere kıyasla yüksek olduğu, ancak 2012 yılından bu yana yüzde 5’lik potansiyel büyüme oranının yakalanamadığı hatırlatıldı. Bülten’de, “Oldukça kırılgan yapıdaki bu ortamda ekonomik birimlerin temel beklentisi, 65. Hükümet’in işbaşına gelmesi ile birlikte yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı risklerin en aza indirilmesi ve ekonomide güven ortamının yeniden sağlanmasıdır” denildi