İşsizlik 6 Yılın zirvesinde

İşsizlik 6 Yılın zirvesinde

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 435 bin kişi artarak 3 milyon 493 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,2 puanlık artış ile  %11,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %13,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,6 puanlık artış ile %19,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,2 puanlık artış ile %11,5 olarak gerçekleşti.

AĞUSTOS DÖNEMİ İŞSİZLİK ORANLARI:

2011: %9.2
2012: %8.8
2013: %9.8
2014: %10.1
2015: %10.1
2016: 11.3

Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan işsizlik rakamlarına ilişkin şu yorumda bulundu:

Türkiye’de Ağustos ayında işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artış ile %11,3 olarak gerçekleşti. Böylece Ağustos ayında işsizlik oranı piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz olan %11,1’in üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Kıyaslanabilir dönemler olan Ağustos 2015 – Ağustos 2016’ya baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında 0,5 puanlık artış olduğu görülmektedir. 2015’in benzer döneminde 30 milyon 208 bin kişi olan işgücü, Ağustos 2016’da 30 milyon 967 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı da %52,1’den %52,6’ya yükselmiştir. Bu oran 15-64 yaş grubunda ise %57’den %57,7’ye yükseldi. Buna karşılık mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı bir önceki aya göre aynı kalarak %46 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise 34 bin kişilik bir artış söz konusudur. Hizmet sektörünün toplam istihdam içindeki payı artarken, tarım, inşaat ve sanayi sektörünün payının azalmış olduğu görülmektedir.

ÇİFT HANELER ÖNGÖRÜLMEKTEYDİ

Haziran – Temmuz  – Ağustos döneminde istihdam piyasasında olumsuz yönde bir trend oluştuğu görülmektedir. Biz 3. çeyreğe ait Ağustos ve Eylül rakamlarının da çift hanelerde gerçekleşeceğini öngörmekteydik, ancak Ağustos ayı gerçekleşmesi bizim beklentimizin de üzerinde oldu. Reel ekonomideki yavaşlamanın istihdam piyasası üzerinde yansımalarının olduğu görülmektedir. 3. çeyrekte muhtemelen büyüme çok düşük gerçekleşecek. Yılsonu büyüme beklentisi de aşağı yönlü riskler bir kademe önde olmak itibariyle %3,2 seviyesinde gerçekleşebilir. Sektörel rakamlar da ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı teyit etmektedir.

Eylül ayında ve son çeyrekte de istihdam piyasasındaki bu olumsuz trendin devam edeceğini düşünüyoruz. Yılsonuna kadar işsizlik oranının %11 üzerinde kalmasını, hatta %12 seviyesine doğru da yol almasını bekleyebiliriz. 2016 işsizlik ortalaması da %10,8 olarak gerçekleşebilir.

‘GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 19.4’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selin Sayek Böke ise işsizlik rakamlarını şöyle yorumladı: İstatistiki olarak işsiz kategorisinde sayılmayan, ancak iş bulursa çalışmaya hazır ancak AKP hükümetinin ekonomik düzeninde umudunu kaybetmiş olanlar da dahil edildiğinde gerçek işsiz sayısı 6 milyon kişidir. Gerçek işsizlik oranı ise yüzde 19.4’e ulaştı. Yani gerçekte Türkiye’de halen 6 milyon vatandaşımız işsiz, umudunu kaybettiği için iş dahi aramıyor, arıyorsa da iş bulamıyor.

3 GENÇTEN BİRİ DIŞLANMIŞ

Diğer bir kritik gelişme genç işsizliğindeki çok büyük artış. 15- 24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı 1,6 puanlık artışla, yüzde 19,9’a yükseldi. Buna göre artık Türkiye, her 5 gencinden birine, ne iş, ne aş, ne de gelecek vadedebiliyor. AKP iktidarının kötü yönetimle Türkiye’nin geleceğine nasıl bir tehdit oluşturduğunun en somut göstergesi ise, “ne işte, ne eğitimde olan” gençlerin oranı. Bu oran yüzde 27.2’ye çıktı. Yani her 3 gençten biri, ne yarın iş bulmasını kolaylaştırıcı beceriler edinebileceği bir eğitim görüyor, ne de bugün çalışıyor. Ekonomik düzenden tamamen dışlanmışlar…

Bir cevap yazın