Posted By HaberBizde Posted On

İş Güvenliği Hizmeti

İş güvenliği hizmeti, şirketlerin sektör tehlike sınıfları göz önünde bulundurularak ve farklı aşamaları kapsayarak devlet tarafından zorunlu hale getirildi. Her işletme sahibi iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alarak hem personeli bilinçli hale getiriyor hem de kanunen uyması gereken kuralları yerine getiriyor. Bu hizmeti almak için iş güvenliği firmaları ile iletişime geçilmesi gerekiyor.

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları, mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile aynı zamanda iş kazalarının önlenmesi ile ilgilenir. İşveren işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli olarak görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar. İSGB kurulum zorunluluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işletmenin tehlike sınıfına göre çalışan sayısına bağlı olarak belirlenmiştir.

Son dönemlerin en gerekli yönetmelikleri arasında bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti öncelikli olarak iş yerlerinde çalışanların güvenliğini sağlamayı hedeflemektedir. Oluşabilecek her türlü hastalık veya kaza durumunun önüne geçmek başlıca hedefler arasında bulunur. Çalışanlar üzerinde güvenliği sağlamak meslek hastalıklarının önüne geçilmesi, ruhsal ya da bedenen zarar görmelerinin önüne geçilmesi bu açıdan hem personeli hem de işi korur.

İSG hizmetleri iş kazalarını önlüyor!

Her yıl birçok personel ihmaller nedeniyle iş kazası geçiriyor. Meslek hastalıklarına yakalanıyor ve yaşam konforu azalıyor. Personellerin iş kazası geçirmesi işletmeler için de büyük sorumluluklar ortaya çıkarıyor. Hem personel sağlığını gözetmek hem de işin tüm detayları ile doğru şekilde yapılması için isg hizmeti almak önem barındırıyor.