Posted By HaberBizde Posted On

İklim krizinin ana nedeni insanlar

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) raporu, kesin bir dille iklim krizinin en önemli nedeninin insan faaliyetleri olduğunu bildirdi. Rapor, gezegenin her köşesinin şimdiden etkilendiğini ve durumun çok daha kötüleşebileceğini belirtiyor.

Dünyanın önde gelen yüzlerce bilim insanı tarafından hazırlanan ve tüm dünya hükümetleri tarafından imzalanan rapor, 1,5 derecenin üzerindeki ısınmayı önlemek için kalan şansın değerlendirilmemesi halinde durumun çok daha kötüleşebileceği sonucuna varıyor.

Paris İklim Anlaşması’nda kararlaştırılan 1.5 derece tehlike sınırına yaklaşarak 1 derece ısınmaya neden olduk. 1980’lerden beri sağanak yağışlar hızlanıyor. Buzulların erimesinin hızlanması, okyanuslara trilyonlarca ton su dökülmesine neden oluyor. Deniz seviyesi şimdiden 20 cm yükseldi.

KARBONDİOKSİT SEVİYESİ EN YÜKSEK NOKTAYA ULAŞTI

Rapora göre, fosil yakıtların yakılması, ormanların yok edilmesi ve insan faaliyetleriyle yayılan sera gazı emisyonları, uygarlığın başladığı ılıman iklimi şimdi açıkça istikrarsızlaştırıyor. Havadaki karbondioksit seviyeleri, en az 2 milyon yıldır en yüksek noktaya ulaştı.

Guardin’ın yer verdiği rapor detaylarında; 1950’lerden beri sıcak hava dalgalarının ve sele yol açan şiddetli yağmurların daha yoğun hale geldiği ve dünyanın yüzde 90’ından fazlasını etkilediği belirtildi. Büyük kasırgaların ve tayfunların sayısının 1970’lerden bu yana artma olasılığı yüzde 66’dan fazla. Emisyonlar önümüzdeki yıllarda düşmezse, 3 derecelik ısınma olası görünüyor.

GERİ ALAMAYACAĞIMIZ ETKİLERE NEDEN OLDUK

Raporda bazı etkilerin artık durdurulamayacağına da dikkat çekiliyor: “Geçmişteki ve gelecekteki sera gazı emisyonlarından kaynaklanan birçok değişiklik, geri döndürülemez. Bu da buzun erimeye devam edeceği ve okyanusların birçok kalabalık kıyı şehirlerimize doğru yükseleceği anlamına geliyor.”

The Nature’ın baş bilimcisi Prof Katharine Hayhoe, iklim krizinin etkilerinin herkese yansıyacağına dikkat çekiyor: “Kanada, Almanya, Japonya ve ABD gibi daha varlıklı ve güvenli ülkelerin vatandaşlarının hızla istikrarsızlaşan bir iklimin en kötü aşırılıklarından kurtulabileceklerini artık varsayamayız. Aynı gemide olduğumuz çok açık – yaşamlarımız boyunca her birimizi etkileyecek bir zorlukla karşı karşıyayız.”

NE YAPILMALI?

IPCC raporunun son bölümü, gelecekteki iklim değişikliğinin nasıl sınırlandırılabileceğini ele alıyor. 1850’den beri insanlık tarafından 2.400 milyar ton karbondioksit salındığını ve 1.5 derecede kalma şansının yüzde 66 olması için sadece 400 milyar ton daha sızdırabileceğimizi tespit ediyor.

Başka bir deyişle rapor, karbon hakkımızın yüzde 86’sını çoktan harcadığımızı belirtiyor. Eğer emisyonlar azaltılırsa, sıcaklık artışı on veya yirmi yıl içinde durabilecek.

IPCC sekreteri Abdalah Mokssit, “Sera gazı emisyonlarında hızlı ve büyük ölçekli azalmalar olmadıkça, ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak ulaşılamaz bir hedef olacak. Ancak hiçbir ülkeye asla herhangi bir politika dikte etmiyoruz, kararları hükümetler alıyor” dedi.

Bilim insanları şimdi her zamankinden daha yüksek sesle ve daha net konuşuyorlar.