5. Uluslararası özgünbaskı yarışması istanbul sergisi açılıyor

5. Uluslararası özgünbaskı yarışması istanbul sergisi açılıyor

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği, toplumda sanatsal yaratıcılığı cesaretlendirmek ve desteklemek, Resim ve Heykel Müzelerinin işlerliğini sürdürmeye yardımcı olmak,    yeni müze yapıları kurmak amacıyla 1980 yılında kurulmuş, kamu yararına çalışan bir kurumdur. Günümüz sanatının nitelikli bir ortama erişmesine katkıda bulunmak ve temel sorunlarının  tartışmaya açılmasını sağlamak amacıyla 35 senedir düzenlediği “Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergileri’nin” yanı sıra bu yıl da geleneksel bir malzeme olarak kağıdın çağdaş bir perspektifle yorumlanmasına açık uluslararası boyutta V.Uluslararası  Özgünbaskı Yarışması İstanbul Sergisi ‘ni düzenlemektedir.

Uygar bir toplumda uygar bir birey olarak yaşayabilmenin ancak toplumun kendi iç dinamiklerini  harekete geçirmekle mümkün olacağının ve bunun en geçerli yöntemlerinden birisinin de sanat olduğunun bilincinde olarak, hem sanatçıyı kendini kolayca ifade edebileceği edilgen bir malzemeyle kışkırtmak diğer yandan da izleyiciyi günün koşullarına uygun olarak sanatla buluşturabilmek amacı,bu serginin başlangıç noktası oldu.Dünyanın en eski sanatsal  malzemelerinden kağıt ve mürekkebin teknolojideki gelişmeler ve çağdaş yaklaşımlarla yeni ifade biçimlerine ulaşacağı ümidiyle, bu sergiyi de önemli bir boşluğu dolduracağı inancıyla ileriki yıllara taşıyabilmeyi hedefliyoruz.

V. ULUSLARARASI   ÖZGÜNBASKI  YARIŞMASI İSTANBUL SERGİSİ

Tarih: 17 Mayıs – 07 Haziran 2016 Yer:  Caddebostan Kültür Merkezi CKM – Sanat Galerisi Adres: Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan-Kadıköy Basın irtibat: CKM SANAT GALERİSİ- 386 26 81

Bir cevap yazın